Ručno ažuriranje programske opreme za Kobold robot usisavač VR200/VR300

Postupak za instalaciju nadogradnje programske opreme je sljedeći:

  • Preuzmite datoteku Vorwerk_4.6.1_102.zip na svoje računalo.
  • Otvorite spomenutu datoteku (unzip).
  • Spremite datoteku RobotData na USB ključ.
  • Ispod poklopca Vašeg robot-usisavača naći ćete mikro priključnicu lijevo od posude za prašinu. Skinite malenu plastičnu kapicu i priključite USB adapter kabel na koji ste postavili USB ključ sa novim software-om.
  • Ažuriranje software-a je pokrenuto. LED pokazatelj na robotu titra zeleno. Nakon što prestane titrati i svijetli neprekinuto, nadogradnja je instalirana.
  • Nastavite sa povezivanjem robota s aplikacijom kako je navedeno u naputku za upotrebu (uobičajen postupak).

Vaš Parnad tim

ČI100 posebna ponuda