Suglasan sam da voditelj obrade PARNAD d.o.o. Rijeka, Ružićeva 15, obrađuje moje osobne podatke:

 • Ime i prezime
 • Telefon
 • Mobitel
 • Adresa (ulica i kućni broj)
 • Poštanski broj
 • Mjesto
 • E-adresa

Kao i podatke o mojoj kupnji proizvoda koje prodaje tvrtka Parnad d.o.o. (datum kupnje, vrsta proizvoda, vrijednosti i način kupnje)

SA SLJEDEĆOM SVRHOM OBRADE:

A1 – davanje informacija o proizvodima i prezentacija proizvoda koje prodaje društvo Parnad d.o.o. Rijeka u mojem domu ili na drugoj lokaciji

A2 – izravna prodaja (naprimjer obavijest o promocijskim aktivnostima društva, poziv na razne događaje te slanje vlastitih publikacija, meni prilagođenih ponuda i promocijskih materijala) i to putem pošte, telefona, e-pošte, društvenih mreža te SMS-a / MMS-a

A3 – informiranje o preventivnim pregledima i edukaciji u vezi s proizvodima koje prodaje društvo Parnad d.o.o. Rijeka i to putem pošte, telefona, e-pošte, društvenih mreža te SMS-a / MMS-a

A3 – istraživanje tržišta za potrebe društva Parnad d.o.o. Rijeka i to putem pošte, telefona, e-pošte, društvenih mreža te SMS-a / MMS-a

IZJAVA O PRUŽENIM INFORMACIJAMA O PRAVIMA ISPITANIKA

UPOZNAT SAM I SUGLASAN:
 • da će voditelj obrade moje osobne podatke obrađivati i pohranjivati sve dok su potrebni za ispunjenje svrhe obrade zbog koje su i dani ili do proteka zakonskog roka. Po isteku roka obrade podataka voditelj obrade će moje osobne podatke izbrisati ili onemogućiti pristup istima
 • da je voditelj obrade tvrtka Parnad d.o.o. Rijeka, Ružićeva 15, e-adresa: parnad@parnad.com, (u nastavku teksta društvo)
 • da će se osobni podaci koristiti samo u navedenu svrhu i neće se prosljeđivati trećim osobama, drugoj državi ili međunarodnoj organizaciji
 • da u skladu s Općom uredbom za zaštitu podataka (EU) 2016/6 79 od 27.4.2016. (u nastavku Opća uredba) i zakonom koji regulira zaštitu osobnih podataka imam sljedeća prava:
  • pravo na pristup osobnim podacima
  • pravo na izdavanje preslike osobnih podataka koji su predmet obrade
  • pravo na ispravak osobnih podataka
  • pravo na brisanje osobnih podataka
  • pravo na ograničenje obrade
  • pravo na prigovor
  • pravo da me društvo bez odlaganja obavijesti o možebitnom kršenju mojih prava
  • pravo na povlačenje privole na način da ću društvu poslati zahtjev e-porukom na parnad@parnad.com ili zemaljskom poštom na Parnad d.o.o. Rijeka, Ružićeva 15

Gore navedena prava ostvarujem na način da društvu uputim pismeni zahtjev za ostvarivanje prava ispitanika. Na moj zahtjev društvo će odgovoriti i u roku od mjesec dana. Ovaj se rok iznimno može produžiti za dva dodatna mjeseca.

Protiv odluke ili pismenog odgovora kojim je odgovoreno na moj zahtjev imam pravo prigovora Agenciji za zaštitu podataka (AZOP) u roku od 15 dana od primitka obavijesti društva. Pravo na podnošenje prigovara imam i u slučaju ako društvo ne odgovori na moj zahtjev.

Moja prava i postupak poštivanja istih određeni su Pravilnikom o zaštiti osobnih podataka objavljenim na mrežnoj stranici društva www.parnad.com zaštita osobnih podataka. Za sva pitanja koja nisu određena Pravilnikom o zaštiti osobnih podataka vrijede odredbe Opće uredbe.