1.0. OSNOVNE ODREDBE

1.1. Opći uvjeti prodaje sastavni su dio narudžbe-ugovora o kupnji proizvoda u web trgovini koji se zaključuje između PARNAD-a d.o.o. Rijeka kao ekskluzivnog distributera VORWERK proizvoda za Hrvatsku (u daljnjem tekstu prodavatelja) i kupca čije se prebivalište nalazi na području Republike Hrvatske.

1.2. Ovi uvjeti prodaje vrijede za narudžbe koje je kupac ostavio na telefonskoj sekretarici na broj 0800-333-555, telefonski djelatniku na bilo koji broj telefona prodavatelja, djelatniku na poziv iz call centra te narudžbom putem web shopa na www.parnad.com.

2.0. ZAŠTITA PODATAKA

2.1. Prikupljeni osobni podaci štite se sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka.

2.2. Registracijom kao korisnik, narudžbom te usmeno prilikom telefonske narudžbe kupac daje suglasnost za obradu podataka u svrhu obrade narudžbe, provjere autorizacije te dostave.

2.3. Za dostavu naručene robe, kupac ovlašćuje prodavatelja da njegove osobne podatke proslijedi poslovnim partnerima prodavatelja radi realizacije isporuke.

2.4. Registracijom kao korisnik, narudžbom te usmeno prilikom telefonske narudžbe kupac daje suglasnost za obradu podataka u svrhu dostave obavijesti vezanim za upotrebu, održavanje i servisiranje Vorwerk proizvoda te ostalih novosti vezanih za Vorwerk proizvode.

2.5. Kupac ima pravo na pismeni prigovor na raspolaganje osobnim podacima, te tražiti dopunu netočnih, nepotpunih ili neažuriranih osobnih podataka.

2.6. Kupac može u bilo kojem trenutku povući suglasnost iz točke 2.4. pismeno na parnad@parnad.com ili Parnad d.o.o. Ružićeva 15, 51000 Rijeka

3.0. CJENIK I NAČIN PLAĆANJA

3.1. Cijene prodavatelja sadrže PDV i važeće su za cijeli teritorij Republike Hrvatske.

3.2. Plaćanje naručene robe moguće je izvršiti:

  • gotovinom prilikom preuzimanja naručene robe – pouzećem
  • kreditnom karticom prilikom narudžbe putem web trgovine i
  • uplatom na IBAN prodavatelja prema dostavljenim podacima za uplatu

4.0. ISPORUKA

4.1. Kupac stječe pravo na isporuku u roku od dva radna dana od dana primitka narudžbe odnosno uplate iznosa.

4.2. Navedeni rok je rok u kojem prodavatelj priprema robu i prateću dokumentaciju potrebnu za isporuku te naručeno predaje poslovnom partneru koji vrši dostavu robe.

4.3. U slučaju da prodavatelj, odnosno njegov poslovni partner, robu ne isporuči u roku od 30 dana kupac ima pravo odustati od ugovora ostvarujući sva prava u smislu odredaba ZOO.

4.4. Za slučaj da u dogovoreno vrijeme na naznačenoj adresi kupca nitko nije prisutan služba dostave prodavatelja ostavit će pismenu obavijest o pokušaju dostave, a naredni rok dostave pomiče se za osam dana.

4.5. Dostavu naručene robe vrši dostavna služba po izboru prodavatelja.

4.6. Troškove dostave i pakiranje robe prodavatelj naplaćuje 4 eur za isporuku na teritoriju Republike Hrvatske ako je vrši dostavna služba po izboru prodavatelja.

4.7. Za dostavu koja nije obuhvaćena točkama 4.5. i 4.6. kupac plaća dostavu prema cjeniku dostavne službe koju je izabrao.

5.0. PRAVO NA ZAMJENU PRIMLJENE ROBE

5.1. Kupac može u roku od 15 dana od dana preuzimanja naručene robe tražiti zamjenu.

5.2. Povrat robe koju kupac mijenja šalje na adresu prodavatelja uz obrazloženje.

5.3. Po primitku iste, prodavatelj će ustanoviti da li je roba u cijelosti i neoštećena vraćena, te kupcu poslati novi artikal uz novi račun i obavijest koliko je potrebno platiti za razliku u cijeni.

5.3.1. Kupac je dužan prodavatelju dostaviti podatke o računu na koji će se izvršiti uplatu moguće razlike u cijeni kod zamijene robe.

5.3.2. Troškove kartične kuće ili banke u cijelosti snosi kupac.

5.4. Troškove dostave prilikom zamijene robe, plaća prodavatelj.

6.0. PRAVO NA JEDNOSTRANI RASKID NARUDŽBE

6.1. Kupac ima pravo, bez navođenja razloga, u roku od 15 dana odustati od narudžbe.

6.1.2. Rok teče od dana kada je kupcu ili trećoj osobi koju je kupac odredio, a koja nije prijevoznik, roba predana u posjed.

6.1.3. Da bi ostvario pravo na jednostrani raskid narudžbe, kupac mora o istom nedvosmislenom izjavom obavijestiti PARNAD d.o.o. Ružićeva 15, 51000 Rijeka.

Izjava mora biti potpisana i poslana na trajnom mediju (pismo, elektronička pošta, fax) te sadržavati podatke koji su naznačeni u Obrascu o jednostranom raskidu ugovora.

6.1.4. Da bi se ostvarilo pravo na jednostrani raskid narudžbe, obavijest o istom treba poslati prije isteka roka navedenog u točki 6.1.

6.1.5. Nakon isteka roka iz točke 6.1. kupac gubi pravo na jednostrani raskid ugovora.

7.0. UČINAK JEDNOSTRANOG RASKIDA NARUDŽBE

7.1. Ako kupac jednostrano raskine ugovor, a roba nije isporučena, izvršit će se povrat primljenog novca, najkasnije u roku od 14 dana od dana zaprimanja obavijesti o odustajanju.

7.2. Ako kupac jednostrano raskine ugovor, a roba je isporučena prije izjave o raskidu, izvršit će se povrat primljenog novca, najkasnije u roku od 14 dana od kada je roba vraćena prodavatelju.

7.2.1. Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom osim onog koje je potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

7.2.2. Po primitku vraćene robe, prodavatelj će obavijestiti kupca o umanjenju vrijednosti robe iz točke 7.2.1. ili o nepotpunom povratu robe.

7.2.3. Kupac je dužan prodavatelju dostaviti podatke o računu na koji će biti izvršen povrat novca.

7.2.4. Troškove kartične kuće, banke ili poštarine u cijelosti snosi kupac.

7.3. Troškove povrata robe snosi kupac.

8.0. ODGOVORNOST ZA MATERIJALNE NEDOSTATKE

Parnad d.o.o. Rijeka odgovoran je za materijalne nedostatke isporučene robe. Odgovornost za materijalne nedostatke vrijedi od 6 mjeseci do 2 godine, zavisno od vrste kupljene robe a počinje teći danom isporuke.

9.0. JAMSTVO I SERVISI

9.1. Za Vorwerk aparate koji su navedeni u web trgovini kupac ostvaruje prava iz jamstva prema jamstvenom listu tog proizvoda, kojeg kupac dobiva s kupljenim proizvodom. Podaci o ovlaštenim servisima kupljenog proizvoda nalaze se na jamstvenom listu.

9.2. Dostavu i troškove dostave aparata na servis i sa servisa, u jamstvenom roku, organizira i plaća Parnad d.o.o. Rijeka.

9.3. Kupac je obavezan aparat pravilno spakirati kako ne bi došlo do oštećenja prilikom transporta.

9.4. Za iste, van jamstvenog roka, dostava i troškovi su na teret kupca.

9.5. Potrošni materijal, priključci i ostali proizvodi navedeni u web trgovini nemaju jamstvo.

10.0. PODNOŠENJE PRIGOVORA

10.1. Kupac pravo podnošenja prigovora ostvaruje pismenim putem na adresu prodavatelja: Parnad d.o.o. Rijeka, Ružićeva 15, 51000 Rijeka ili parnad@parnad.com ili fax 051/213-284.

10.2. Prodavatelj je dužan kupcu potvrditi primitak prigovora te u roku od 15 dana odgovoriti na isti.

11.0. NADLEŽNOST SUDA

Sve eventualne sporove ugovorne strane pokušat će riješiti sporazumno, a ako to nije moguće mjesno je nadležan sud u Rijeci.

PARNAD d.o.o. RIJEKA obavezuje se postupati sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka i štititi osobne podatke kupaca, na način da će se prikupljati samo osnovno potrebni podaci o kupcima/ korisnicima neophodni za uredno određivanje i ispunjavanje obveza ugovornih strana , što podrazumijeva ; informirati kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito davati kupcu mogućnost izbora upotrebe njegovih podataka, uključujući mogućnost odluke želi li uklanjanje imena s liste koja se koristi u marketinške svrhe. Svi podaci o korisnicima pomno se čuvaju i dostupni su isključivo djelatnicima prodavatelja, kojima su isti nužni za ispunjenje ugovora.

Svi djelatnici PARNAD d.o.o. RIJEKA odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

PARNAD d.o.o. RIJEKA se obavezuje pružati zaštitu osobnim podacima kupaca, na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obveza ; informira kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici PARNAD d.o.o. RIJEKA i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

PARNAD D.O.O. RIJEKA

Adresa: Ružićeva 15, 51000 Rijeka
Tel: 051/213-292
Fax: 051/213-284
MBS: 040054729
Trgovački sud u Rijeci T-t95/4422-2
Temeljni kapital: 3.344.000,00 kn
Član uprave: Sandra Kukić
IBAN: HR1823900011198026856 HRVATSKA POŠTANSKA BANKA