Super klub ČI100

Opća pravila i uvjeti Kluba

  • Član Kluba upoznat je s uvjetima pridobivanja točki Kluba Čl100.
  • Točke ČI100 ne mogu se zamijeniti za novac.
  • Parnad d. o. o. zadržava pravo nepriznavanja točki Kluba Čl100 ako nisu dobivene u skladu s Pravilnikom Kluba.
  • Prije korištenja točki i isporuke odabranih artikala član Kluba ČI100 dužan je tvrtki Parnad predočiti sve potrebne podatke kako bi se mogla obračunati i isplatiti zakonom propisana davanja.
  • Tvrtka Parnad d. o. o. će prilikom korištenja točki koje nisu dobivene vlastitom kupnjom (već organizacijom prezentacija na kojima je došlo do prodaje ili davanjem preporuka iz kojih je uslijedila prodaja) na isporučene artikle obračunati i platiti sva potrebna zakonom propisana davanja koja terete isplatitelja dohotka.
  • Člana Kluba Čl100 upozoravamo da cijena odabranog proizvoda predstavlja dohodak (primitak u naravi) i kao takva povećava godišnju osnovicu za obračun poreza na dohodak na kraju godine.
  • Sakupljanje točki vrijedi 12 mjeseci od datuma potpisivanja pristupne izjave.

Tvrtka Parnad obračunat će sva potrebna davanja prilikom korištenja točaka!

PRISTUPNA IZJAVA


Privola za obradu osobnih podataka

ČI100 posebna ponuda