Zaštita okoline i očuvanje prirode jedan je od najvažnijih ciljeva tvrtke Vorwerk. To da smo ekološka tvrtka za nas znači misliti na okolinu u svim fazama našega djelovanja. Očuvanje prirode započinje već s razvojem i proizvodnjom, a nastavlja se prodajom u domu naših stranaka. Također smo aktivni u zbrinjavanju i pravilnom odlaganju aparata te njihovih dijelova.

MANJE AMBALAŽE

U našoj djelatnosti, nažalost, ne možemo u potpunosti izbjeći ambalažu, no zato se u cilju zaštite okoliša koristimo isključivo materijalima neškodljivima za okoliš, odnosno onima koji se nakon pravilnog odlaganja ponovno mogu upotrijebiti ili preraditi.

ZELENA TOČKA

Vorwerku je dodijeljen znak „Zelena točka“ – najrašireniji ekološki znak u Europi. To znači da aktivno sudjelujemo u pravilnom odlaganju i recikliranju otpadne ambalaže.

OČUVANJE ENERGIJE

Vorwerkovi proizvodi štite okoliš – koriste malenu količinu električne energije, a istovremeno postižu veliku usisnu učinkovitost.

EKOLOŠKA PROIZVODNJA

Pri proizvodnji naših proizvoda veliku pozornost pridajemo zaštiti okoliša. Koristimo se isključivo ekološkim plastičnim materijalima i neotrovnim bojama. Namjerno izbjegavamo sagorijevanje otrovnih tvari koje štete okolišu. Pri proizvodnji naših filter-vrećica koristimo se netopivim ljepilima, nebijeljenim papirom i plastikom koji nisu opasni za okolinu.