Kobold jamstvo

JamstvoKobold sistem za čišćenje odnosno njegovi aparati imaju jamstvo 3 godine, a model VK 140 (prodaje se od lipnja 2010.) ima jamstvo 5 godina. Osim toga, strankama čije je mjesto stanovanja od servisa udaljeno više od 50 km, troškove dostave aparata u jamstvu, na servis i natrag, uz prethodni dogovor s ovlaštenom osobom u glavnom uredu u Rijeci, snosi Parnad.

Prije početka rada s aparatom, obvezno pažljivo pročitajte Naputak za korištenje i niže navedenu jamstvenu izjavu.

JAMSTVENA IZJAVA

 1. Proizvod će funkcionirati besprijekorno ukoliko se budete pridržavali priloženog Naputka za uporabu, koristili isključivo original Vorwerk potrošni materijal i rezervne dijelove i redovito mijenjali filter vrećice i filter motora.
 2. Jamstvo vrijedi 5 godina i počinje s datumom računa i jamstvenog lista.
 3. Bez jamstvenog lista ne mogu se ostvariti jamstvena prava; duplikat jamstvenog lista se ne izdaje.
 4. Jamstvo se odnosi na tvorničke greške ili nedostatke u okolnostima kada se aparat koristi prema Naputku za uporabu.
 5. Jamstvo podrazumijeva popravak i dovođenje u ispravno stanje aparata, a ne zamjenu novim.
 6. Ukoliko se popravak ne izvrši u roku od 45 dana, neispravni dio sistema bit će zamijenjen novim.
 7. Troškove transporta neispravnih Vorwerk proizvoda do servisa i natrag snosi prodavatelj, ukoliko je ovlašteni servis ili sabirni centar prodavatelja udaljen više od 50 km od mjesta stanovanja. U slučaju da je ovlašten servis udaljen manje od 50 km od mjesta stanovanja kupca, navedene troškove snosi kupac.
 8. Kupac je odgovoran za propisno pakiranje i slanje aparata na popravak.
 9. Parnad d.o.o. i ovlašteni servisi zadržavaju pravo naplate naknade za dostavu i popravak ako se utvrdi da proizvod ili kvar na proizvodu nije pokriven jamstvenim uvjetima.
 10. Kupac nema pravo na jamstvo u slučaju ili ako se:
  • krajnji korisnik nije pridržavao uputstava u Naputku za uporabu
  • izgubljenog jamstvenog lista
  • ne koristi original Vorwerk potrošni materijal
  • Vorwerk aparat priključi na električni napon različit od propisanog ili dođe do promjene napona uslijed viših sila
  • Vorwerk aparat i priključci dođu u kontakt s tekućinom
  • istroši materijal na motoru i prijenosnim dijelovima
  • radom ili nepravilnom uporabom istroše četke bilo kojeg priključka ili nastavka
  • priključci ili dijelovi priključaka istroše slome, spale ili oštete na neki drugi način
  • ukoliko neovlaštena osoba otvori ili servisira aparat