Briga za okoliš

Zaštita okoline i očuvanje prirodeZaštita okoline i očuvanje prirode jedan je od najvažnijih ciljeva tvrtke Vorwerk. Biti ekološka tvrtka, za nas znači misliti na okolinu u svim fazama djelovanja. Očuvanje prirode započinje već s razvojem i proizvodnjom, nastavlja se prodajom u domu naših stranaka. Također smo aktivni u zbrinjavanju i pravilnom odlaganju aparata i njegovih dijelova u otpad.

Manje ambalaže

U našoj djelatnosti, nažalost ne možemo potpuno izbjeći ambalažu, zato u cilju zaštite okoliša koristimo isključivo materijale neškodljive za okoliš, koji se nakon pravilnog odlaganja ponovno mogu upotrijebiti ili preraditi.

Zelena točka

Zelena točka

Vorwerku je dodijeljen znak »Zelena točka«, najrašireniji ekološki znak u Europi. Znači da aktivno sudjelujemo pri pravilnom odlaganju i recikliranju otpadne ambalaže.

Ekološka proizvodnja

Očuvanje energije

Vorwerk proizvodi štite okoliš: koriste malu količinu električne energije, a i istovremeno postižu veliku usisnu učinkovitost.

Ekološka proizvodnja

Pri proizvodnji naših proizvoda veliku pozornost pridajemo zaštiti okoliša.Koristimo isključivo ekološke plastične materijale i neotrovne boje. Namjerno izbjegavamo sagorijevanje otrovnih tvari koje štete okolišu. Za naše filter vrećice koristimo netopiva ljepila, nebijeljen papir i plastiku , neopasne za okolinu.